Ouderbetrokkenheid en contact

Op het Saffier werken we graag samen. Niet alleen als team of met de kinderen, maar we werken ook graag samen met ouders. Een goede samenwerking met ouders heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben we enkele uitgangspunten geformuleerd over het contact met ouders:

 • We willen toegankelijk zijn voor ouders, ouders moeten makkelijk contact met ons krijgen
 • We nemen ouders mee in de ontwikkeling van hun kind
 • We zien ouders als expert, zij kennen hun kind goed
 • We willen op meerdere momenten verspreid over een schooljaar informatie delen over elk kind, dit kan dmv gesprekken, rapport of kijkmomenten.

Informatievoorziening

 • De app Parro (onderwijs) en Konnect (opvang) is het systeem wat we gebruiken om informatie te geven over de groep, foto’s te delen van gebeurtenissen en om afspraken te maken of contact te hebben met de leerkracht. Ook wordt Parro gebruikt om je in te schrijven voor gesprekken of activiteiten. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal ook de algemene nieuwsbrief vanuit de directie via Parro gedeeld worden met alle ouders.
 • Uitgebreide informatie over het Saffier kunt u vinden in de schoolgids die op de website staat www.hetsaffier.nl Op de website vindt u de informatie in het kort.
 • Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport en portfolio mee naar huis zodat ouders en kinderen zelf, zicht hebben op hun ontwikkeling.
 • Ook via Instagram zijn we te volgen en laten we zien waar we mee bezig zijn op het Saffier.

Ouderbijdrage

Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de ouderraad. De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt besteed aan de volgende activiteiten:

 • Schoolreisjes
 • Excursies
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag
 • Vieringen
 • Lief & leed, afscheid
 • In groep 5 krijgt elk kind een Bijbel

De ouderbijdrage is €44,- voor het eerste kind, €41,- voor het tweede kind €35,- euro voor het derde kind en €24,- voor het vierde kind.

IKC-raad

De IKC-raad is een instantie voor en van ouders. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van het kindcentrum, van zowel opvang als onderwijs. Zij vergaderen zes keer per jaar samen met de directeur van het IKC.

De oudergeleding van de IKC-raad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden en de kinderen. Als IKC-raad denken we mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op het kindcentrum aan de orde zijn. Ook vormt de IKC-raad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Onderdeel van de IKC-raad is de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. Een deel van de IKC-raadleden zijn tegelijk ook medezeggenschapsraadslid. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten, waarbij geldt dat deze ouders geen lid hoeven te zijn van de schoolvereniging. De medezeggenschapsraad heeft t.a.v. beleidszaken van de school een aantal advies- en instemmingsrechten die zijn omschreven in het medezeggenschapsreglement van de schoolvereniging.

Even voorstellen…

Wie zitten er in de IKC-raad van Christelijk kindcentrum het Saffier:

Rene Kleijer, ouder (voorzitter).

Rianne Geertsma, lid-oudergeleding.

Janette Zomer, lid-oudergeleding.

Edwin van Veelen, lid-oudergeleding.

Anke Hendriks lid-personeelsgeleding.

Annelies Boot lid-personeelsgeleding.